Gerhard Füßl

Vyrůstal nedaleko Romanova bydliště. I on se od svého otce naučil dost o dechovce. Je miláčkem kapely. Je tomu zřejmě proto, že se stará o finance. Nikdo si to u něj nechce rozházet. Nikoho dál nenapadne prohlubovat jeho hněv a každý raději zůstává co největším kamarádem, jakým jen lze být. No, a on, jako na oplátku, je se všemi taky kamarád.