Místa konání

Obecní dům, Smetanova síň

Náměstí Republiky 5, Praha 1

Národní kulturní památka Obecní dům patří k nejvýznamnějším secesním stavbám v Praze. Nachází se v samotném centru Prahy, v těsném sousedství Prašné brány. Na výzdobě Obecního domu se podíleli ve své době nejvýznamnější čeští malíři a sochaři –Preisler, Aleš, Švabinský, Ženíšek, Šaloun, Mařatka, Myslbek, Mucha. Od samotného počátku je Obecní dům objektem multifunkčním. Sály a salonky jsou využívány pro pořádání kongresů, konferencí, koncertů, plesů, módních přehlídek. Širší veřejnosti jsou přístupny pouze formou komentovaných prohlídek. V letech 1994 - 1997 se Obecní dům podrobil technicky i finančně velmi náročné kompletní rekonstrukci. Po svém znovuotevření se opět stal významným centrem společenského a kulturního života.

www.obecnidum.cz

Chrám sv. Barbory, Kutná Hora

Důvod jeho výstavby je zcela unikátní. Byl totiž od počátku zamýšlen jako veliká reprezentativní stavba iniciovaná bohatými kutnohorskými měšťany. Podle kanonického práva měl chrám původně status pouhé kaple. Architektonicky ovšem směle konkuroval Pražské katedrále. Od roku 1995 je zapsán na seznamu Světového dědictví UNESCO.

Nejúchvatnější výjevy Svatobarborského chrámu zůstávají návštěvníkům skryty. Chrámy nebyly stavěny jen pro lidské oči, ale byly zasvěceny Bohu a ty nejroztodivnější objekty jsou umístěny vysoko nahoře. S dalekohledem nebo silným kukátkem můžete nad ochozy na pilířích obdivovat fantastickou faunu, tvořenou chimérami, netopýry, démony, harpyjemi, žábami nebo okřídlenými berany. Na jednom z jižních pilířů najdete i opici s pomerančem. Jedná se o první plastické zobrazení tohoto ovoce u nás. Uvnitř chrámu vás čeká atmosféra přitlumená barevným světlem vitráží a dokonalá akustika. Pořádají se zde varhanní koncerty a samozřejmě pravidelné mše.

www.kutnahora.cz

Mercedes Forum Praha

Daimlerova 2, Praha 4 – Chodov

Víceúčelová hala v prodejním a servisním centru Mercedes-Benz je unikátní prostor pro konání koncertů a dalších kulturních pořadů. Jedinečnost spočívá v tom, že koncertní sál je vytvořen za pomoci nejmodernějších technologií, které v prostoru vyhrazeném běžně prezentaci vozů Mercedes-Benz vytvoří špičkovou scénu s vysoce kvalitními akustickými vlastnostmi, pohodlným hledištěm a dobře viditelným jevištěm pro rozmanitá umělecká vystoupení.

www.mercedesforum.cz

The Loop Jazz Club

Studio ČNSO, Weilova 1144/2, Praha 10

Studia Českého národního symfonického orchestru v Hostivaři jsou v provozu již od roku 2002, od chvíle, kdy společenský sál Vodních staveb změnil účel a stalo se z něj Studio Gallery. Toto studio navštívily mnohé osobnosti, Quentin Tarantino, Lalo Schifrin, James Howard Newton, Ennio Morricone, Luis Bacalov, Brian de Palma, Giuseppe Tornatore, Brian May a řada skvělých jazzmanů,  jako Chick Corea, Randy Brecker, Bobby Shew, Joe Lovano, John Abercrombie, Eric Marienthal, Wynton i Branford Marsalisové, Marcus Miller, Vince Mendoza, Dee Dee Bridgewater, Dianne Reeves, Natalie Cole, John Pizzarelli, Gordon Goodwin a další.

Ve spodní části budovy čekal trpělivě na příležitost kinosál se skvělým, zachovalým designem osmdesátých let, až do letošního roku.

Během jara 2019 se tento prostor proměnil ve stylový jazzový klub, nabízející vynikající akustiku, a jedinečnou atmosféru. Napojení na kontrolní režii umožní živé nahrávky koncertů, stylový bar zalitý optimistickými barvami konce dvacátého století poskytne širokou škálu nápojů. The Loop Jazz Club ožívá znovu, tentokrát v „domovském“ prostoru Studia ČNSO.

The Loop Jazz Club, Studio No. 1 Gallery

Studio ČNSO, Weilova 1144/2 Praha 10 – Hostivař

Ve stejné budově, kde se již zmíněný kinosál profiluje výtečným jazzem pod novým názvem The Loop Jazz Club, se nachází také velký, kdysi víceúčelový sál. Vedle pracovních a společenských akcí tehdejšího uživatele je z minulosti také známý sjezdy Občanského fóra, a ozdobený volbou Václava Klause do funkce jeho prvního a také posledního předsedy. Po nákladné rekonstrukci a vestavbě speciální techniky slouží dnes k plné spokojenosti řadě většinou zahraničních produkcí, jako velkolepé nahrávací studio ČNSO. Jeho obrovský prostor je stále častěji využíván také jako koncertní sál, který pojme až 200 posluchačů. Skvělá akustika nabízí komfort nejenom pro komorní hudbu, ale i big bandy a větší jazzové formace, které zde nacházejí ideální prostor pro živé nahrávky.

Divadlo Hybernia

Dům U Hybernů, Nám. Republiky 3/4, Praha 1

Na pražských Příkopech pod svou decentní klasicistní formou z počátku 19. století ukrývá dům U Hybernů historii pestrou tak, jakoby zapisoval dějiny města na Vltavě. Nepochybně stojí na mimořádném místě: naproti nynější Prašné bráně a kdysi i naproti královskému paláci, který stával v místě dnešního Obecního domu.

La Fabrika | Studio 2 (Slévárna)

Přístavní 22, Prague 7, Holešovice

La Fabrika je kulturní  centrum v pražských Holešovicích. Již od počátku byla  koncipována jako víceúčelový prostor, vhodný pro vznik a prezentaci audiovizuálních projektů,  divadelních a tanečních forem vyžadujících netradiční prostorové řešení, multimediální expozice, performance, přednášky, workshopy, ale i společenská setkání, výstavy, koncerty i divadelní představení klasického typu. Místem konání jazzových koncertů letošního ročníku PRAGUE PROMS bude Studio 2 – Slévárna.

Rekonstrukce  Slévárny byla dokončena v roce 2012. I předtím se však v prostředí bývalé továrny konaly alternativní site-specific projekty, které využívaly právě onu syrovost a lehkou zchátralost objektu. Při rekonstrukci zůstaly zachovány v maximální míře cenné architektonické tovární prvky i dřevěné trámy původní stropní konstrukce, které spolu s okny, kterými může do sálu pronikat denní světlo, dodávají tomuto prostoru jeho měkkost.

Variabilitu Studia 2 navyšuje výsuvné hlediště a  pojízdné dělící příčky, které mohou být využívány i jako projekční plochy.  Sál je vybaven mnoha dalšími černými plátny a projektory, které  vedle divadelní a hudební produkce umožňují i velké multimediální projekty.

www.lafabrika.cz

Anežský klášter

U Milosrdných, Staré Město

Anežský klášter, zvaný též Na Františku, se nachází na vltavském břehu v historické oblasti Starého Města pražského. Dvojklášter ženského řádu Klarisek a mužského řádu Menších bratří byl založen Anežkou Přemyslovnou, která se stala jeho abatyší.

Přesné datum založení kláštera není známo, ale pravděpodobný je rok 1231, kdy byla ukončena všechna jednání ohledně Anežčina sňatku. Anežčin bratr Václav I. věnoval klášteru pozemek na pravém břehu Vltavy, výhodný svou polohou v sousedství špitálu. Okolí bylo obydleno hlavně řemeslníky. Zároveň Václav udělil klášteru veškerá privilegia a svobody.

Anežský klášter bývá považován za první gotickou stavbu v Praze. V průběhu 20. století se v několika etapách pracovalo na jeho obnově. Od roku 1963 je majitelem Národní galerie, která využívá jeho prostory pro umístění stálých expozic a výstavy. Sál kláštera se pro svoji neopakovatelnou atmosféru a výjimečnou akustiku využívá k pořádáních komorních koncertů.