ALT TEXT HERE

Soběstačný Zuzany Dostálové

The Loop Jazz Club Hostivař,


Soběstačný - v pořadí čtvrtý prozaický román Zuzany Dostálové, vydaný v nakladatelství Paseka (2020), si téměř okamžitě získal pozornost čtenářů. Autorka v románu nahlíží do hlubin české společnosti a vyzdvihuje kontrasty rozdílných životních stylů. To vše na pozadí událostí dospívajícího Štěpána, který má jedno jediné přání: být už konečně soběstačný. Jakkoli je Štěpánovo vyprávění naléhavé a upřímné, jak jen může s ohledem na věk být, výpověď jeho matky Elen přiměje čtenáře a posluchače zamyslet se nad tím, co je v životě důležité. Zuzana Dostálová s citem líčí Štěpánovy ochranitelské vztahy k matce a dědečkovi, stejně jako pochyby a nejistotu ve vztahu k otci. Jeho život sledujeme několik let, během nichž dospívá a dozrává, prožívá první milostná vzplanutí a vyrovnává se s nespravedlivými ranami osudu.

Divadelní představení Soběstačný, silné, plné naděje, ale i smutku, stejně jako sám život, jehož nedílnou součástí je hudba, divákům nabídne román v podobě scénického čtení LiStOVáNí Lukáše Hejlíka. Dramatizace se ujali herci Jiří Ressler a Markéta Lánská, spoluúčinkuje autorka Zuzana Dostálová.

Program

  • Interpretace románu Soběstačný od autorky Zuzany Dostálové v podobě scénického čtení.

Galerie